Toen operatie Market Garden in September 1944 begon, werd ook boven de grote rivieren het verlangen naar vrijheid versterkt. Mijn familie
woonde in Utrecht. Helaas bleek dat stuk Nederland niet van grote tactische waarde en wachtte er een zware winter. 'Onze' bevrijders kwamen
pas in Mei '45, na de overgave van het Duitse leger. In dit Menu minder bekend Nederland. Zoals Utrecht m'n statsie. En persoonlijke verhalen.


                   

                 Paratrooper Research Team - Nederland in WWII